Werkwijze

” Wij staan voor een patiënt-specifieke benadering waarbij de verschillende domeinen en behandeltechnieken van de fysiotherapie gecombineerd moeten worden om tot een optimaal behandelresultaat te komen. Hierbij streven wij er naar de behandeltijd, de intensiteit en de frequentie specifiek af te stemmen op de hulpvraag van de patiënt.” – Kevin Meijer